LINKI

oficjalna strona Rabki
orkiestra
PPU-Rabka-Zdrój

bibułka


statystyka

22 styczeń 2010 r.

Uroczyste podpisanie umowy na kompleksową rewitalizacje parku zdrojowego z udziałem wicemarszałka woj.małopolskiego Leszka Zegzdy i Marka Sowy oraz władz miasta.

Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego

Nazwa Projektu: Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego
Całkowita wartość projektu: 8 856 845,60 PLN
Wysokość dotacji: 6 199 791,92 PLN
Beneficjent: Gmina Rabka-Zdrój
Termin realizacji projektu: 20.12.2008 – 30.09.2011

Dofinansowanie projektu Kompleksowej rewitalizacji Parku Zdrojowego zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1. Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada całościowe odnowienie Parku Zdrojowego. Jest on położony w ścisłym centrum miasta, w strefie A uzdrowiska. Plany samorządu gminy zakładają poszerzenie uzdrowiskowej i profilaktycznej działalności Rabki-Zdrój o ofertę związaną z wypoczynkiem turystycznym i kulturą.

Rewitalizacja Parku Zdrojowego znacznie poprawi wizerunek miejscowości wśród odwiedzających ją kuracjuszy, turystów oraz mieszkańców. Jest to projekt najbardziej oczekiwany społecznie ze względu na jego przewidywany wpływ na wzrost atrakcyjności uzdrowiska oraz na idącą za nim poprawę jakości życia mieszkańców.

W ramach rewitalizacji odnowione zostaną ciągi piesze, oświetlenie i zieleń parkowa, unowocześnione place zabaw i rozbudowana „ścieżka zdrowia”. Ponadto zostanie przeprowadzona modernizacja znajdujących się w parku kortów tenisowych i fontanny. Na Placu „Pod Grzybkiem” powstanie miejsce dedykowane organizacji imprez kulturalnych.

Park Zdrojowy zostanie podzielony na dwie części kompozycyjne o różnych funkcjach i charakterze. Strefa Słońca zyska funkcję spacerowo-reprezentacyjno-wypoczynkową. Znajdą się w niej swobodnie prowadzone brukowane alejki, niskie oświetlenie, ogrody kwiatowe i trawniki przeznaczone do odpoczynku. Strefa Cienia zostanie zaprojektowana w charakterze parku angielskiego, z wysoką zielenią i wyższym oświetleniem. Zaplanowano umieszczenie w niej miejsc zabaw nie wymagających dużej aktywności fizycznej. Asfaltowe alejki, prowadzone po linii prostej, wzmocnią funkcję spacerowo-rekreacyjną Strefy Cienia.

Gmina Rabka-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, zamieszkałą przez ponad 13 tysięcy osób. Rocznie miasto odwiedza ok. 15 tysięcy turystów i kuracjuszy. Szacuje się, że liczba ta może być znacznie zaniżona, co najmniej drugie tyle gości może nie być odnotowywanych w oficjalnych statystykach. Miasto boryka się z problemem ograniczonej ilości miejsc sanatoryjnych, mniejszych nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe oraz spadkiem popytu na usługi uzdrowiskowe. Jednocześnie ok. 60 do 70 procent czynnych zawodowo mieszkańców Rabki-Zdroju jest związanych z funkcją uzdrowiskową i okołouzdrowiskową. Rewitalizacja Parku Zdrojowego pozwoli poszerzyć ofertę gminy o turystykę i kulturę. Realizacja projektu przyczyni się też do wzmocnienia więzi społecznych w wymiarze rodzinnym oraz towarzyskim.


Monika Prochowicz


Podpisanie umowy na Kompleksową Rewitalizacji Parku Zdrojowego odbyło się w nowo powstałej tężni solankowej i pijalni wód mineralnych w dniu 22 stycznia 2010 r.


fot: Jan CieplińskiWięcej zdjęć na http://www.photojanografia.region-rabka.pl

Strona aktualizowana: 25.01.2010