1KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

„Góralskie śpiywanie”

EDYCJA ON-LINE
26kwiecień 2021 r.

 

REGULAMIN

CELE KONKURSU:

 • Kultywowanie i popularyzacjatradycji śpiewu ludowego, autentycznego repertuarui stylu wykonawczego oraz dokumentacja bogactwa muzycznego górskich grup etnograficznych.
 • Przegląd i kwalifikacja najlepszych wykonawców do udziału w przeglądzie regionalnym, który wyłoni reprezentantów na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowychw Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 • W konkursie mogą wziąć udział grupy śpiewacze, śpiewacy soliścioraz mistrzowiez uczniami z terenu POWIATUNOWOTARSKIEGO obejmującego Gminy: Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary oraz Miasta: Nowy Targ, Szczawnica, Rabka-Zdrój.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat za wyjątkiem kategorii mistrza i ucznia
 • Grupa śpiewacza może liczyć maksymalnie 6 osób.
 • Śpiewacy występują w konkursie bez towarzyszenia instrumentów.
 • Czas występu do 8 minut.
 • Spośród laureatów konkursu powiatowego Komisja Artystyczna dokona rekomendacji na przegląd regionalny.
 • Uzyskanie rekomendacji Komisji Artystycznej na poziomie regionalnym umożliwi Wykonawcy/Wykonawcom/ reprezentowanie Małopolski na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w roku bieżącym.

KRYTERIA OCENY:

 • Dobór melodii i tekstów gwarowych zgodnych z tradycją regionu.
 • Zachowanie właściwego stylu wykonawczego.
 • Zróżnicowanie repertuarowe.
 • Czystość brzmienia.
 • Ogólny wyraz artystyczny i tradycyjny strój.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG KONKURSU:

 • Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać nagrania wideofonicznego własnej prezentacji i przesłać zarejestrowany film wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia(z własnoręcznym podpisem uczestnika/osoby upoważnionej) w nieprzekraczalnym terminie do 20 KWIETNIA 2021 r.
 • Nagranie należy wykonać w układzie poziomym przy pomocy urządzenia nagrywającego np. kamery,smartfona umieszczonego na statywie lub zamocowanego w inny stabilny sposób.
 • Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku – nie niższe niż tryb wideo 720p (rozdzielczość 1280×720) oraz przepływność dźwięku na poziomie 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo).
 • Nagranie musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia konkursu, nie montowane z fragmentów, ukazujące w pełni wykonawców.
 • Film - wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do siedziby organizatora na elektronicznym nośniku danych - DVD, pendrive, na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 20 do 20 KWIETNIA 2021r.
 • Nagrania zostaną przedstawione powołanej przez organizatora Komisji Artystycznej, która dokona oceny prezentacji konkursowych.
 • Wyniki konkursu opublikowane zostaną 26 KWIETNIA 2021 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu: pck.nowotarski.org.pl
 • Nagrania filmowe laureatów publikowane będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu: pck.nowotarski.org.pl od dnia 27KWIETNIA 2021.
 • Dodatkowych informacji udziela Marcin Kudasik, tel. 18 26 62 785, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz finansowe w wysokości zależnej od posiadanych środków finansowych.
 • Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Przesłanie zgłoszenia do udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 • Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie:pck.nowotarski.org.pl
 • Dyplomy oraz nagrody finansowe do odbioru osobistego w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu w dniach 26 – 30 kwietnia w godzinach 8 – 14.  

 

ORGANIZATOR:

                                               Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

                                               Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 20

                                              tel. 182662785 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją

 • Konkursu Śpiewaków Ludowych - EDYCJA ON-LINE jest Pan Tadeusz Watycha Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 20

Kontakt z Administratorem: tel. 182662785 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

REGULAMIN

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych