1

 

Karpacki Festiwal już po raz 44….

3 karpacki festiwalRabka-Zdrój od roku 1975 jest miejscem organizacji Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. W czerwcu co roku w słynnym uzdrowisku rozbrzmiewa dziecięcy gwar, śmiech, można podziwiać radosny śpiew i piękne tańce. A wszystko to okraszone barwnymi strojami oraz całą masą urzekających zabawek. Taki właśnie klimat władał amfiteatrem w Rabce-Zdroju jeszcze do 2019 r., kiedy to na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych zjeżdżali młodzi wykonawcy z całego południa Polski. Podczas dwóch dni przeglądu Rabka-Zdrój gościła dziecięce zespoły regionalne połączone wspólną nicią karpackiego rodowodu. I tak oto było przez kolejne kilkadziesiąt lat. Święto folkloru i zabawy rozpoczynał kolorowy korowód, który - krocząc uliczkami parku - entuzjastycznie zapraszał przechodniów na spotkanie w amfiteatrze. Rabczańskie konfrontacje prezentowały w jak najbardziej autentyczny sposób obrazki z życia wiejskiego. Trwająca na scenie zabawa przenosiła w miniony czas, przypominała tradycyjne zachowania dzieci: wicie wianków, grę na fujarce, robienie szmacianych zabawek czy ujeżdżanie drewnianego konika, śpiew pasterskich pieśni, piosenki i tańce towarzyszące zabawom…

1 karpacki festiwalNiestety pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów do weryfikacji ustalonego tradycją spotkania w Mieście Dzieci Świata. W ubiegłym roku to wspaniałe wydarzenie nie odbyło się, a w 2021 r. z konieczności przenosimy się (mamy nadzieję, że tylko chwilowo) do wirtualnego świata. Tegoroczna 44. edycja spotkania z folklorem najmłodszych wykonawców już za kilka dni. Jurorzy spotkają się na żywo w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 15 czerwca, by ocenić nadesłane filmy z widowiskami zespołów, które wyłonione zostały drogą regionalnych kwalifikacji lub na podstawie nadsyłanych materiałów filmowych. Tradycyjnie znawcy folkloru zarekomendują spośród wszystkich zgłoszonych najlepsze zespoły do kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów ŚWIĘTO DZIECI GÓR, która odbędzie się w 2022 r. Najpóźniej 24 czerwca br. na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ www.mcksokol.pl, ogłoszony zostanie protokół wraz z wybranymi fragmentami widowisk uczestników Karpackiego Festiwalu.

2 karpacki festiwalNależy pokreślić, że wyróżnikiem Karpackiego Festiwalu jest to, że nie ma on charakteru konkursowego. Komisja Artystyczna nagradza uznaniem każdy zespół za najbardziej wartościowe elementy programu. Grupy otrzymują nagrody finansowe pochodzące z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz dyplomy od organizatorów. O doniosłej idei festiwalu i jego zasadach mówiła pięknie niezapomniana Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog, wybitna znawczyni kultury ludowej, jurorka ponad trzydziestu edycji festiwalu:

4 karpacki festiwalZasady i cele regulaminowe Festiwalu stawiają przed kierownictwem zespołów trudne zadania: program pokazu winien być zaprezentowany w formie autentycznej - tradycyjnej, uwzględniającej oryginalne cechy swojego regionu, a szczególnie dziecięcego regionu; treść pokazu może być widowiskiem odtwarzającym dawną obrzędowość, zgodną z wiekiem dzieci, może być ukazaniem codziennego „żywobycia” dziecka, które pomaga dorosłym, ale i bawi się na kamieńcu czy pastwisku, i równocześnie bardzo pragnie przejąć rodzime muzykowanie - śpiew i taniec. Wykonanie i reżyseria programu winna być utrzymana w konwencji teatralnej, a zachowanie dziecka naturalne i spontaniczne. (…) Dziś, przy tak nachalnym wpływie wielu ,,nowinek artystycznych”, obcych kulturowo, młode pokolenie często jedynie poprzez sceniczne prezentacje folkloru poznaje swoje korzenie. Jakaż więc odpowiedzialność ciąży na organizatorach i kierownictwie zespołów, aby przyjęty przez nich kierunek działań i propagowanie kultury ludowej były zgodne z prawdą o rodzimej tradycji”.

5 karpacki festiwal

Zatem w imieniu organizatorów: Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zapraszamy na 44. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych wyjątkowo w wirtualnej formule! Do zobaczenia na żywo za rok. Oczywiście, w Rabce-Zdroju!

 

 fot arch.MCK SOKÓŁ Kinga Ptak
 

>>> Regilamin oraz Karty zagłoszenia TUTAJ <<<

 

KARPACKI FESTIWAL W RABCE logotypy