1

PROTOKÓŁ

 posiedzenia Komisji Artystycznej

44. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 14-15 czerwca 2021 r. w formie on-line 

 

Komisja  składzie:

Wiesława Hazuka – choreograf

Małgorzata Kiereś – etnograf

Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/

Marta Smólczyńska – etnolog /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/

Benedykt Kafel – etnograf

obejrzała materiały filmowe z widowiskami folklorystycznymi w wykonaniu 11 zespołów  z 9 regionów etnograficznych:

 • z regionu Lachów Szczyrzyckich:                    MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
 • z pogranicza lachowsko-góralskiego:              MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic
 • z regionu Górali Żywieckich:                            MAŁY HAŚNIK z Żabnicy

GROJCOWIANIE z Wieprza

 • z regionu Górali Spiskich:                                HONAJ z Dursztyna
 • z regionu Górali Babiogórskich:                       JUZYNA z Zawoi
 • z regionu Górali Kliszczackich:                        TRZEBUNIANIE z Trzebuni
 • z regionu Górali Podhalańskich:                      ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia

MALI MANIOWIANIE z Maniów

 • z regionu Krakowiaków Wschodnich:              MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej
 • z regionu Pogórza Sądeckiego:                       MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej

Komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk przyznając równorzędne nagrody po 2109,- zł dla każdego zespołu sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 23.200,- zł (11 zespołów). Wszystkie nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane przez kierowników zespołów konta bankowe.

 • MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca (pow. limanowski) z programem „Przy potocku” za całościową kompozycję programu i sposób realizacji tematu widowiska.
 • MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic (pow. limanowski) z programem „Zabawy na zogacie” za bardzo dobry scenariusz i reżyserię programu.
 • MAŁY HAŚNIK z Żabnicy (pow. żywiecki) z programem „Przy pasieniu krów” za bardzo dobrą technikę wykonawczą tradycyjnych tańców Górali Żywieckich oraz dobry śpiew.
 • GROJCOWIANIE z Wieprza (pow. wadowicki) z programem „Na pasionku” za swobodę wykonawczą dzieci w programie, bardzo dobre stroje oraz tańce.
 • HONAJ z Dursztyna (pow. nowotarski) z programem „Kied chłopcyska pasom krowy” za spontaniczność i żywiołowość w przekazie istotnych treści folkloru dziecięcego Górali Spiskich.
 • JUZYNA z Zawoi (pow. suski) z programem „Na kamieńcu” za dobór i dobre wykonanie tańców oraz logiczny przebieg wydarzeń programu.
 • TRZEBUNIANIE z Trzebuni (pow. myślenicki)) z programem „Jak dzieciska sły na tuke” za ciekawe ukazanie relacji między dziećmi i ubiory odpowiadające tematowi widowiska.
 • ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia (pow. tatrzański) z programem „Gąsecki” za prezentację i estetykę strojów.
 • MALI MANIOWIANIE z Maniów (pow. nowotarski) z programem „Zabawy i zwada przy pasyniu” za bardzo dobry kierunek pracy z dziećmi oraz konsekwentną realizację tematu widowiska.
 • MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej (pow. brzeski) z programem „Na łoniowskiej łące za dziecięcy klimat zabaw w młodszej grupie oraz poprawny i estetyczny ubiór.
 • MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej (pow. nowosądecki) z programem „Po majówce u Jaśka muzykanta” za dobrą muzykę, śpiew i dobór tańców.

 

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które zostaną przesłane pocztą.

Na 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2022r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły:

* MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca

* MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic

* HONAJ z Dursztyna

* MALI MANIOWIANIE z Maniów

* ponadto rezerwowo Komisja Artystyczna rekomenduje zespół JUZYNA z Zawoi.

Trudna sytuacja związana z pandemią mocnych echem odbiła się na kondycji i funkcjonowaniu ruchu folklorystycznego. Dziecięce zespoły regionalne przez wiele miesięcy nie funkcjonowały bądź spotykały się sporadycznie stąd liczba i poziom zgłoszonych zespołów wyraźnie spadły w stosunku do lat poprzednich.

Pomimo to Komisja artystyczna wyraża ogromną wdzięczność instruktorom i kierownikom zespołów za przygotowanie programów i ich realizację w formie on-line. Wyrażamy  radość, że źródłem budowania programów jest nadal folklor dziecięcy wyrażający się zarówno w formie wzajemnych relacji i spontanicznych zachowań dzieci jak i właściwym doborze ubiorów codziennych. Należy zwrócić uwagę na istotne elementy i rekwizyty gier oraz zabaw dziecięcych stanowiące o ich strukturze. Ponadto ważne jest zadbanie o rytmikę kroków chodu, cwału i podskoków występujących w zabawach. Koniecznym jest natomiast położenie szczególnego nacisku na warsztat wokalny dzieci.

Dziękujemy Panu Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi Glińskiemu za dofinansowanie zadania w wysokości 25.000,- zł głównie z przeznaczeniem na  nagrody  finansowe. Wyrazy uznania składamy wszystkim Organizatorom za przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej czwartej edycji festiwalu: dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Rabce-Zdroju oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.                               

Patronat medialny nad imprezą pełnili:  www.sądeczanininfo, www.rabka.pl, www.gorce24.pl, www.podhale24, www.malopolskaonline.pl, Tygodnik Podhalański.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

>>> Protokół Komisji w formacie DOC TUTAJ <<<

 

KARPACKI FESTIWAL W RABCE logotypy