41 Karpacki Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych

17-18 czerwca

IMG 1041

 PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Artystycznej

41. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych,

który odbył się w dniach 17-18 czerwca 2017 r. w Rabce-Zdroju

 

Komisja składzie:

Aleksandra Szurmiak–Bogucka – etnomuzykolog

Wiesława Hazuka – choreograf

Małgorzata Kiereś – etnograf

Jadwiga Adamczyk – muzyk /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/

Benedykt Kafel – etnograf /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/

obejrzała prezentacje 14 zespołów z 7 regionów etnograficznych:

  • z regionu Lachów Sądeckich :                            MAŁE LACHY z Nowego Sącza

NISKOWIOKI z Niskowej

SPOD PRZEHYBY z Gołkowic Górnych

MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa

  • z regionu Górali Żywieckich:                              SPOD KIKULI z Lalik

                                                                     

  • z regionu Lachów Szczyrzyckich:                        MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska
  • z regionu Górali Spiskich:                                   TRYBSKIE DZIECI z Trybsza
  • z regionu Górali Śląskich:                                  MAŁY KONIAKÓW z Koniakowa
  • z regionu Górali Podhalańskich:            MALI MANIOWIANIE z Maniów

MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej

MALI ŚWARNI z Nowego Targu

  • z regionu Krakowiaków Wschodnich:                  MALI SIEDLECANIE z Siedlca

GWOŹDZIEC z Gwoźdźca

  • z regionu Pogórzan Sądeckich:                           POGÓRZAŃSKIE DZIECI       Kąclowej

Po wnikliwej ocenie komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk prezentujące tradycyjny folklor, przyznając równorzędne nagrody po 2000,- zł dla każdego Zespołu sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19600,- zł oraz ze środków Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ              w Nowym Sączu w wysokości 8400,- zł.

Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:

1.MAŁY KONIAKÓW z Koniakowa

2.TRYBSKIE DZIECI z Trybsza

3.MALI MANIOWIANIE z Maniów

4.MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska

5.GWOŹDZIEC z Gwoźdźca

6.MAŁE LACHY z Nowego Sącza

7.POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej

8.NISKOWIOKI z Niskowej

9.SPOD KIKULI z Lalik

10.SPOD PRZEHYBY z Gołkowic Górnych

11.MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej

12.MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa

13.MALI SIEDLECANIE z Siedlca

14.MALI ŚWARNI z Nowego Targu

  

Na 26. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w Nowym Sączu
w lipcu 2018r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły:

TRYBSKIE DZIECI z Trybsza z programem „Druciorz”

POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej z programem „Dzieci same w chołpie”

SPOD KIKULI z Lalik z programem „Pasiyni na Kikuli”

MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej z programem „Przy lesie”

MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa z programem „Na Wielko Niedziele przed izbą”

MALI SIEDLECANIE z Siedlca z programem „Jak dzieciska bydełko pasły a Siedlecanie z jarmarku wracali”

Komisja Artystyczna wyraża zadowolenie, że w coraz większym stopniu w prezentowanych programach uwidacznia się dbałość o ukazanie dziecka w jego tradycyjnym, wiejskim klimacie. Cieszy również to, że na rabczańskiej scenie zagościły nowopowstałe zespoły na dobrym poziomie merytoryczno-artystycznym.

Dziękujemy Panu Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu za dofinansowanie zadania w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe w wysokości po 1 400,- zł dla każdego zespołu oraz słodyczy. Dziękujemy Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za ufundowanie nagród finansowych w kwocie po 600 zł dla każdego zespołu oraz dyplomów.

Dziękujemy wszystkim Organizatorom za bardzo dobre przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej pierwszej edycji festiwalu:

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią Dyrektor Joanną Lelek wraz z pracownikami, Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Panem Dyrektorem Antonim Malczakiem, Panią Wicedyrektor Małgorzatą Kalarus wraz z pracownikami sekcji Dziedzictwa oraz wszystkim osobom zaangażowanym. Słowa podziękowania kierujemy także na ręce konferansjerów – Pani Katarzyny Majerczyk i Pana Dawida Bobaka.

 

 Dziękujemy twórcom regionalnym, plastykom i rękodzielnikom za współpracę i udział w kiermaszu.

                        

Patronat medialny nad imprezą pełnili: TV Podhale, Radio Plus, www.rabka.pl, www.podhaleregion.pl, www.podhale24.pl, www.gorce24.pl, www.goralinfo.pl www.podhalanka.pl, www.malopolskieonline.pl

Na tym protokół zakończono i podpisano


 

Dzień pierwszy

 

Fot. Piotr Kuczaj

 

Dzień drugi

Fot. Piotr Kuczaj

 

program

Do pobrania

PROTOKÓŁ w formacie pdf

PROTOKÓŁ w formacie doc