1

 

R E G U L A M I N

44. KARPACKI FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

Edycja on-line

Festiwal z uwagi na obostrzenia i rygory sanitarne związane z pandemią przebiegał będzie w formie on-line, wyłącznie na podstawie nadesłanego materiału filmowego z nagranym programem.

CELE FESTIWALU

 1. Ochrona najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego.
 2. Zapoznanie z bogactwem etnograficznym polskich Kar
 3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem, śpiewem, zabawami i tańcem ludowym.
 4. Stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.

ZASADY OGÓLNE FESTIWALU

 1. Festiwal nie jest konkursem lecz przeglądem.
 2. Wiek uczestników: 6-13 lat.
 3. Do udziału w Festiwalu organizatorzy zapraszają dziecięce zespoły regionalne różnych grup etnograficznych z terenu Karpat i Podkarpacia w zasięgu województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego oraz zespoły mające rodowód karpacki ( Górale Czadeccy, Łemkowie).
 4. Kwalifikacja zespołów odbywa się:
  • na konkursach i przeglądach (KRAKOWIACZEK w Łoniowej, Tatrzański Festiwal ZŁOTE KIERPCE w Zakopanem, SPISKIE ZWYKI w Niedzicy, LIMANOWSKA SŁAZA w Limanowej)
  • na podstawie rekomendacji wojewódzkich placówek kultury
  • na podstawie nadesłanego materiału filmowego (z terenów, gdzie nie ma przeglądów kwalifikujących).
 5. Zespoły zobowiązane są do zaprezentowania programu z określonym tytułem widowiska, opartym w całości na autentycznym, dziecięcym folklorze swojego regionu, z towarzyszeniem tradycyjnej muzyki oraz w ubiorach i strojach właściwych dla reg Program nie powinien składać się wyłącznie z tańców, śpiewu i muzyki a być urozmaicony grami i zabawami dziecięcymi oraz krótkimi scenkami obyczajowymi, które nie mogą przekroczyć czasowo ¼ całości programu. W widowisku mogą uczestniczyć osoby dorosłe, jeżeli wymaga tego treść programu, a ich liczba winna być ograniczona do minimum.
 6. Czas trwania programu: 20 minut, max. 30 minut.
 7. Zespoły biorące udział w poprzedniej edycji festiwalu chcąc uczestniczyć w roku bieżącym zobowiązane są przygotować nowy program.
 8. Ilość członków wraz z kapelą: ma 40 osób.
 9. Komisja Artystyczna rekomenduje zespoły do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2022 roku.

OCENA ZESPOŁÓW

1.   Powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna oceniać będzie zespoły według następujących kryteriów: wybór tematu widowiska oraz dostosowanie jego prezentacji do wieku i obyczajowości dziecięcej, ukazanie zabaw i rozrywek dziecięcych, tańce i ich wykonanie zgodnie z tradycją i możliwościami dzieci, śpiew ludowy, dobór instrumentów i sposób muzykowania, ubiór i strój ludowy odpowiedni do tematu widowiska, rekwizyty, właściwe uczesanie, gwara, kompozycja programu i ogólny wyraz artystyczny.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG FESTIWALU

 1. Zespoły zgłaszające się do udziału w festiwalu zobowiązane są nagrać i przesłać materiał filmowy z aktualnym programem, który prezentowany będzie na festiwalu. Nagranie musi być aktualne, dokonane w 2021 roku.
 2. Dobór zespołów podyktowany będzie aktualnym poziomem artystycznym jak również zróżnicowaniem regionalnym.
 3. Kwalifikację zespołów przeprowadzi powołana przez organizatorów komisja kwalifikacyjna, o czym zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Nagrania zakwalifikowanych widowisk zostaną przekazane do oceny Komisji Artystycznej Karpackiego Festiwalu.
 4. Wszystkie zespoły zgłaszające się do Karpackiego Festiwalu (on-line) zobowiązane są przesłać wideofoniczne nagranie widowiska wraz ze scenariuszem i wypełnioną kartą zgłoszenia (skan z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania grupy). Nagranie nie może być montowane z fragmentów, musi ukazywać w pełni wszystkich wykonawców wraz z muzyką. Nagranie należy wykonać w układzie poziomym przy pomocy urządzenia nagrywającego aparatu lub kamery umieszczonej na statywie lub zamocowanej w inny stabilny sposób. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku – nie niższe niż tryb wideo 720p (rozdzielczość 1280×720) oraz przepływność dźwięku na poziomie 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo). Dopuszczamy nagranie smartfonem lub tabletem, natomiast prosimy o realizację nagrań z najwyższą możliwą rozdzielczością oraz z zastosowaniem zewnętrznego mikrofonu. Ważne aby obraz ustabilizować.
 5. Materiały w złej jakości dźwięku i obrazu nie zostaną dopuszczone do ocen.
 6. Zgłoszenie musi zawierać załącznik w postaci scenariusza widowiska !!! W karcie zgłoszenia należy podać pełne dane osoby upoważnionej do reprezentowania wszystkich członków zespołu zgłoszonych do Festiwalu, wyłącznie osoba wskazana w karcie zgłoszenia jest uprawniona do podpisywania dokumentów i odbioru nagród w ich imieniu.
 7. Film - wraz z kartą zgłoszenia i scenariuszem (skan), należy przesłać internetowo jako plik formatu MP4 lub AVI za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (wetransfer.com, transferxl.com lub Dysk Google - drive.google.com) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia: 2 czerwca do godz. 16:00 – liczy się czas dostarczenia do Organizatora.
 8. Materiały można także dostarczyć do siedziby organizatora za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na elektronicznym nośniku danych: DVD, pendrive, na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: KARPACKI FESTIWAL do dnia: 2 czerwca 2021 do godz. 16:00 – liczy się czas dostarczenia do Organizatora.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. zespoły uczestniczące w Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, których wysokość uzależniona będzie od środków pozyskanych przez organizatorów.
 2. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i nieodwołal
 3. Protokół Festiwalu oraz fragmenty widowisk opublikowane zostaną nie później niż 25 czerwca 2021 na kanałach informacyjnych MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.mcksokol.pl, www.facebook.com/mcksokol

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Festiwalu, w celu wykorzystania ich przez organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
  • zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
  • wprowadzenia do obrotu,
  • wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
  • publicznego odtwarzania, wyświetlania,
  • najmu i dzierżawy,
  • nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisj
 2. Uczestnicy Festiwalu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu.
 3. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w Festiwalu dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia - w tym w celu umieszczania ich na stronach internetowych oraz wykorzystania w ramach prowadzonej działalności statutowej organizatora.
 4. Wszelkie oświadczenia, w tym na karcie zgłoszeniowej, składa osoba upoważniona do reprezentowania uczestników, w szczególności osób niepełnoletnic

INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu podmiotowi współpracującemu przy organizacji Festiwalu.

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą w Nowym Sączu, tel. 18/448 26 10, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez MCK SOKÓŁ znajdują się pod adresem http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych oraz w siedzibie administratora.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Festiwalu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV-2.

BLIŻSZE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA

w Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce – Zdroju (dyr. Joanna Lelek), tel. 18 267 66 26

w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ: (koordynator Jadwiga Adamczyk), tel. 18 448 26 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORGANIZATORZY:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
33-300 Nowy Sącz,
ul. Długosza 3
tel. +48 18 448 26 10,
fax +48 18 448 26 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mcksokol.pl

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Chopina 17
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18/267 66 26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mok.rabka.pl


Logo MKDNiS

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 Do podrania 

Regulamin w formacie DOC

Regulamin w formacie PDF

Karta zgłoszenia w formacie DOC

Karta zgłoszenia w formacie PDF