Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.07.2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.
Nowe zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych:
kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

  • udostępnienie do 50% liczby miejsc - co drugiego miejsca na widowni, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni zachowanie odległości 1,5 m między widzami lub słuchaczami,
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.