Koncert Zespołu
Pieśni i Tańca
"Śląsk"

14 sierpnia

1

Fot. J. Ciepliński

Więcej zdjęć na stronie Jana C.

XVII Organowy

REGULAMIN IMPREZY

Koncert ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK

im. Stanisława Hadyny

14.08.2020 r.

 • Na terenie amfiteatru może przebywać maksymalnie 213 osóbz zachowaniem 1,5 m odległości.
 • Obowiązek zachowania odległości nie dotyczy:
 • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Wypełnij oświadczenie i przekaż obsłudze MOK przy głównej bramie.
 • W kolejce do wejścia do amfiteatru zachowaj dystans 2 metrów.
 • Przed wejściem zdezynfekuj dłonie.
 • Zasłoń usta i nos przebywając na terenie imprezy.
 • Zachowaj odstęp 1,5 metra od innych uczestników podczas udziału w imprezie.
 • Przebywając na terenie amfiteatru zobowiązujesz się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu.
 • Rozejście się publiczności po wydarzeniu, odbywa się trzema wyjściami z zachowaniem 1,5 m odległości.