XXXIII KONKURS RECYTATORSKI
im. Antoniny
Zachary-Wnękowej

19 maj 2017

JAN 3610

 

XXXIIIKONKURS RECYTATORSKI im. ANTONINY ZACHARY-WNĘKOWEJ

Rabka-Zdrój, 19 maja 2017 r.

PROTOKOŁY JURY - WYNIKI

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Jury w składzie:

Dorota Majerczyk – przewodnicząca

Maria Derek

Krystyna Kachel

Łukasz Łęcki

po przesłuchaniu 50 uczestników, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

KLASY I-III

w kategorii literackiej:

1 miejsce i nagrodę specjalną ks. Prałata Józefa Kapci AMELIA WILGIERZ z Podsarnia

2 miejsce – ROBERT ŻACZEK z Ponic

3 miejsce – KARINA NAWARA z Raby Niżnej

w kategorii gwary:

1 miejsce i nagrodę specjalna Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – ANITA KUSPER z Podszkla

2 miejsca nie przyznano

3 miejsce MAŁGORZATA ŻMUDA z Olszówki

wyróżnienia:KAMILA KAPUŚCIAK z Podsarnia; MAGDALENA DUDA ze SP 3 w Spytkowicach

KLASY IV - VI

w kategorii literackiej:

1 miejsce i nagrodę specjalną Pani Burmistrz Rabki-Zdroju – KAROLINA REPETOWSKA z SP2 w Rabce-Zdroju

2 miejsce – ALICJA PĘDZIMĄŻ ze Skomielnej Białej

3 miejsce – ZUZANNA PIWOWAR z SP2 w Kasince Małej

wyróżnienie i nagrodę specjalną Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej – WIKTORIA WÓJCIAK z Chabówki

w kategorii gwarowej:

1 miejsce i nagroda specjalna Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach – KLAUDIA SZYSZKA z Ponic

2 miejsce – JULIA PUTLAK z Podszkla i ANNA PRANICA z Chabówki

3 miejsce – PIOTR ŻMUDA z Olszówki

wyróżnienie – MAGDALENA ZAREMBA z Podsarnia

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Jury w składzie:

Wojciech Kusiak – przewodniczący

Magdalena Woźniak

Ewelina Klocek

po przesłuchaniu 36 uczestników postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GIMNAZJA

kategoria gwarowa:

1 miejsce i nagroda specjalna Gorczańskiego oddziału Związku Podhalan – NATALIA POCHROŃ – z Ponic

2 miejsce i nagroda specjalna Miejskiego Ośrodka Kultury – IWONA SZPAK – z Raby Wyżnej

3 miejsce EWELINA ZUCH z Wysokiej

wyróżnienie: ILONA WĘGLARZ z Wysokiej

kategoria literacka:

1 miejsce i nagroda specjalna Muzeum im. Wł. Orkana – NATALIA LUBERDA z Raby Wyżnej

2 miejsce i nagroda specjalna Teatru „Rabcio” – ZUZANNA KRAUZOWICZ z Gimnazjum św. Rodziny w Rabce-Zdroju

3 miejsce – KAROLINA CZYSZCZOŃ z Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdroju

wyróżnienie; KAMILA NAPORA z Gimnazjum nr 2 w Mszanie Dolnej

SZKOŁY PONADGIMNZJALNE

kategoria literacka:

wyróżnienia; KATARZYNA KOLANIAK z LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju

PATRYK JABŁOŃSKI z Zespołu Szkół Technicznych w Nowym Targu

kategoria gwarowa:

1 miejsce i nagrodę specjalną Fundacji Rozwoju Regionu Rabka – DAWID BOBAK z Zespołu Szkół Technicznych w Nowym Targu

2 miejsce – MARZENA ŻMUD z LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju

3 miejsce - NATALIA ZYCH z Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

wyróżnienie: KAMIL CZYSZCZOŃ z Zespołu Szkól Technicznych w Nowym Targu

Jury serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom za odwagę, zaangażowanie i udział                         w tegorocznym Konkursie; opiekunom za przygotowanie swoich podopiecznych, za kształtowanie wrażliwości na poezję i piękno języka polskiego – literackiego i gwarowego.

Prosimy o większą dbałość w doborze tekstu do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawców – zalecamy mniej powagi, patetyzmu, a więcej zabawy, autentyczności i uśmiechu. Jury proponuje organizację warsztatów recytatorskich, dla zainteresowanych uczniów oraz instruktorów i nauczycieli.

Jury serdecznie dziękuje organizatorom za sprawne przeprowadzenie Konkursu i jego coroczną kontynuację. Dziękujemy partnerom Konkursu za ufundowanie nagród specjalnych oraz firmom – KRED KOP i HURTOWNI SŁODYCZY MAX, które ufundowały nagrody rzeczowe i słodycze dla uczestników.Wyrazy podziękowania kierujemy również do obecnych na konkursie mediów w tym TV Podhale i portalom internetowym.

Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej                              i Gimnazjum im. Antoniny Zachary-Wnękowej za prezentację bajkowego spektaklu do tekstów patronki Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej 34 edycji Konkursu w 2018 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 Fot. Jan Ciepliński

1

 


XXXIII KONKURS RECYTATORSKI

im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Rabka-Zdrój, 19 maja 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:

- BurmistrzRabki-Zdroju

- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej,

- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju

- Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju,

2. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

- Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

2. CEL KONKURSU:
- uczczenie pamięci wybitnej poetki,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,
- popularyzacja twórczości poetów góralskich,
- zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

- zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

3. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17           (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia                          10 maja 2017 r.

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

 

4. KATEGORIE KONKURSU: literacka i gwarowa.

a. Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

b. Szkoły ponadpodstawowe (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzechuczestników.

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

5. TERMIN KONKURSU:

 

19 maja 201r. – piątek - godz. 9.00 – Teatr „Rabcio” ul. Orkana 6 - otwarcie Konkursu, powitanie uczestników, artystyczna prezentacja uczniów Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

Przesłuchania konkursowe dla szkół podstawowych w Teatrze „Rabcio” ul. Orkana 6

Przesłuchania konkursowe dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum im. Orkana,                             ul. Sądecka 6 – Galeria malarstwa na szkle.

6. KOMISJA KONKURSOWA

   Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji,

   przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

   Decyzje Komisji są ostateczne.

7. OCENA

   Komisje Konkursowe ocenią prezentacje wg następujących kryteriów:
- doboru repertuaru,
- interpretacji przedstawianych wierszy,

- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.


8. NAGRODY:

a. każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i książkę autorstwa patronki Konkursu.

b. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień

c. zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrz Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Ks. Prałata Józefa Kapci

- DyrektoraMuzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

9. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

10. Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/ uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego                            za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów                                 na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym                      na umieszczenie ich na stronach internetowych).

Do pobrania

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA