XXXIV KONKURS RECYTATORSKI
im. Antoniny Zachary-Wnękowej
w Teatrze Rabcio

18 maja
JAN 8877

 Fot. J. Ciepliński

plakatZacharaXXXIV KONKURS RECYTATORSKI

  1. im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Rabka-Zdrój, 18 maja 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Rabki-Zdroju

- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej,

- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju

- Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju,

2. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

- Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

3. CEL KONKURSU:

- uczczenie pamięci wybitnej poetki,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,

- popularyzacja twórczości poetów góralskich,

- zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

- zainteresowanie uczniów kulturą słowa.


4. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 
(tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia                    07.05.2018 r.

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

5. KATEGORIE KONKURSU: literacka i gwarowa.

a. Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-3

- klasy 4-7

b. Szkoły ponadpodstawowe (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)

- klasy gimnazjalne

- szkoły ponadgimnazjalne

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników.

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

6. TERMIN KONKURSU:

 

18 maja 2018 r. - godz. 9.00 – Teatr „Rabcio” ul. Orkana 6

Przesłuchania konkursowe dla szkół podstawowych w Teatrze „Rabcio” ul. Orkana 6

Przesłuchania konkursowe dla klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum im. Orkana,                             ul. Sądecka 6 – Galeria malarstwa na szkle.

7. KOMISJA KONKURSOWA

   Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji,

   przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

   Decyzje Komisji są ostateczne.

8. OCENA

   Komisje Konkursowe ocenią prezentacje wg następujących kryteriów:
- doboru repertuaru,
- interpretacji przedstawianych wierszy,

- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.

9. NAGRODY:

a. każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i książkę autorstwa patronki Konkursu.

b. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień

c. zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrz Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Ks. Prałata Józefa Kapci

- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

10. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

11. Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/ uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego   za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów   na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym  na umieszczenie ich na stronach internetowych).


Do pobrania

>>> KARTA ZGŁOSZENIA <<<

>>> REGULAMIN KONKURSU <<<