XXXII KONKURS RECYTATORSKI

im. Antoniny Zachary-Wnękowej

20 maja 2016

1

 

Z PROTOKOŁÓW JURY

32. Konkursu Recytatorskiego im. Antoni Zachary-Wnękowej

Rabka-Zdrój, dnia 20 maja 2016 r.

Jury w składzie:

Maria Derek

Dorota Majerczyk

Krystyna Kachel

Zbigniew Kopytek

po przesłuchaniu 31 uczestników w kategorii szkół podstawowych klasy I-III oraz 41 uczestników w kategorii klasy IV-VI ze szkół w Bystrej Podhalańskiej, Chabówce, Harkabuzie, Kasince Małej(2 szkoły), Mszanie Dolnej, Naprawie, Olszówce, Podsarniu, Podszklu, Podwilku, Ponicach, Rabie Niżnej, Rabce-Zdroju (3 szkoły), Rdzawce, Rokicinach, Sidzinie, Sieniawie, Skomielnej Białej, Spytkowicach (3 szkoły) , Wysokiej oraz z oddziału Związku Podhalan Górali Orawskich w Podszklu - postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

klasy I-III,

w kategorii literackiej:

I miejsce i nagroda specjalna ks. Prałata Józefa Kapci – Amelia Wilgierz – SP Podsarnie

II miejsca – Katarzyna Śliwińska – SP Bystra Podhalańska oraz Robert Żaczek – SP Ponice

III miejsce – Maria Antosz – SP Skomielna Biała

wyróżnienia:

Hanna Sikora – SP Podszkle oraz Magdalena Harkabuz – SP Harkabuz

w kategorii gwarowej:

I miejsca: Oliwia Załubska – SP Raba Niżna i Wiktoria Szyszka - SP Harkabuz

II miejsca – Julia Gołucka – SP Podwilk; Franciszek Majerczyk – SP Chabówka; Małgorzata Żmuda – SP Olszówka; Lidia Mleczek – ZP Podszkle

III miejsca: Anita Kusper – ZP Podszkle; Anita Grzybacz SP Podwilk

klasy IV- VI

w kategorii literackiej:

I miejsce – Wenessa Bydłoń – SP nr 3 w Spytkowicach

I miejsce i nagroda specjalna Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju: Martyna Hosaniak – SP Podszkle

II miejsca – Anna Gładysz - SP Skomielna Biała; Katarzyna Palowska – SP Sidzina; Natalia Skupień – SP Bystra Podhalańska

III miejsca – Katarzyna Trzop – SP Sieniawa; Olga Mielnikiewicz – SP2 Mszana Dolna; Maria Pyka - SP Rokiciny

w kategorii gwarowej:

I miejsce i nagroda specjalna Dyrektora Zespołu Szkół w Ponicach – Julia Putlak - ZP Podszkle

II miejsce i nagroda specjalna Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej Piotr Gil – SP Wysoka

II miejsce – Julia Czyszczoń – SP Rdzawka

III miejsca: Piotr Kowal SP Raba Niżna oraz Julia Kapuściak – SP Podwilk

Jury w składzie:

Wojciech Kusiak

Maria Wawryków

Magdalena Woźniak

po przesłuchaniu 38 recytatorów z gimnazjów: w Bystrej Podhalańskiej, Chabówce, Kasince Małej, Lipnicy Wielkiej, Mszanie Dolnej, Naprawie, Ponicach, Rabie Niżnej, Rabie Wyżnej, Rabce-Zdroju ( 2 szkoły), Rdzawce, Sidzinie ( 2 szkoły), Skomielnej Białej, Wysokiej, oraz 6 recytatorów z liceów w Rabce-Zdroju ( 2 szkoły), Jordanowie, Jabłonce oraz z Hufca Pracy w Skomielnej Białej

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w grupie gimnazjalnej w kategorii literackiej:

I miejsce i nagroda specjalna Fundacji Rozwoju Regionu RabkaAnna Pustelnik – Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdroju

II miejsce i nagroda specjalna Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana - Katarzyna Piwowarska – Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

III miejsceWiktoria Gałka – Gimnazjum nr 2 w Bystrej Podhalańskiej

Wyróżnienia:

Aneta Zając – Gimnazjum w Ponicach

Michał Gruca – Gimnazjum w Ponicach

Wiktoria Pawlas – Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej

Alicja Starzyk – Gimnazjum św. Rodziny w Rabce-Zdroju

w grupie gimnazjalnej w kategorii gwarowej:

I miejsce i nagroda specjalna Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – Natalia Pochroń – Gimnazjum w Ponicach

II miejsce – Krzysztof Szal – Gimnazjum w Rdzawce

III miejsce – Maria Kowal – Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej

Wyróżnienie – Ilona Węglarz – Gimnazjum w Wysokiej

W grupie licealnej:

w kategorii literackiej:

I miejsce i nagroda specjalna Burmistrz Rabki-Zdroju Weronika Sieńko z LO w Jabłonce

II miejsce – Klaudia Napora – LO im. Romera w Rabce-Zdroju

III miejsce – Karolina Kolaniak – LO im. ks. prof. Tischnera w Rabce-Zdroju

W kategorii gwarowej przyznano wyróżnienie i nagrodę specjalną Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej – Małgorzacie Łazarz z Hufca Pracy w Skomielnej Białej.

Jury serdecznie dziękuje nauczycielom i osobom przygotowującym recytatorów. Dziękujemy za wysoki poziom prezentacji, szczególnie w grupie gimnazjalnej.

Pragniemy zwrócić uwagę uczestników na właściwy dobór tekstów, zgodny z regulaminem, gdyż w kilku przypadkach drugi wiersz, nie był autorstwa poetów naszego regionu.

Jednocześnie cieszy fakt, iż w tegorocznej edycji Konkursu pojawiły się utwory poetów dotąd pomijanych w wyborach, m.in. Juliana Staniewskiego, Jana Fudali, Romana Dziobonia, Emila Kowalczyka i Jerzego Tawłowicza.

Liczny udział i zainteresowanie Konkursem świadczy o nieustannym pielęgnowaniu tradycji kultury regionalnej, szczególnie gwary i stroju.

Dziękujemy organizatorom i partnerom Konkursu za profesjonalną realizację oraz dyplomy, książki i słodycze dla każdego uczestnika.

Gratulując wszystkim laureatom zapraszamy na następną edycje Konkursu w 2017 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Fot. Jan Ciepliński

plakat

 

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:

- BurmistrzRabki-Zdroju
- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary
-Wnękowej- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju
- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju
- Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju,

2. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju
- Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 2. CEL KONKURSU:
- uczczenie pamięci wybitnej poetki,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,
- popularyzacja twórczości poetów góralskich,
- zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

- zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

3. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2016 r.

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

 

4. KATEGORIE KONKURSU: literacka i gwarowa.

a. Szkoły Podstawowe:
- klasy 1-3
- klasy 4-6

b. Szkoły ponadpodstawowe (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzechuczestników.

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

5. TERMIN KONKURSU:

 

20 maja 201r. – piątek - godz. 9.00 – Teatr „Rabcio” ul. Orkana 6 - otwarcie Konkursu, powitanie uczestników, przedstawienie jury, wykład o twórczości Patronki Konkursu.

Przesłuchania konkursowe dla szkół podstawowych w Teatrze ”Rabcio” ul. Orkana 6

Przesłuchania konkursowe dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum im. Orkana,                            ul. Sądecka 6

6. KOMISJA KONKURSOWA

   Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji,

   przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

   Decyzje Komisji są ostateczne.

7. OCENA

   Komisje Konkursowe ocenią prezentacje wg następujących kryteriów:
- doboru repertuaru,
- interpretacji przedstawianych wierszy,
- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.


8. NAGRODY:

a. każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i książkę autorstwa patronki Konkursu.

b. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia

c. zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrz Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Ks. Prałata Józefa Kapci

- DyrektoraMuzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

9. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

10. Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/ uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów                                na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

 Do pobrania:

>>> REGULAMIN <<<

>>> KARTA ZGŁOSZENIA <<<