Wojewódzki konkurs My Music –
krakowska piosenka poetycka
II edycja

 

Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś
Nie miał w sobie takiej siły
śpiewają młodzi


Zapraszamy do udziału w muzycznej przygodzie – na tropie krakowskiej piosenki poetyckiej!

 

Mamy nadzieję, że będzie to niezwykle inspirująca lekcja poszukiwania, odkrywania
i spotkania z Mistrzem – z najwybitniejszymi twórcami związanymi z Piwnicą pod Baranami,

Klubem pod Jaszczurami czy ulicą Bracką, jak Grzegorz Turnau, Ewa Demarczyk czy Marek

Grechuta, a także autorami tekstów piosenek, które wykonywali, jak chociażby Leśmian,Tuwim czy Lipska.

W jury zasiądą:

Lidia Jazgar – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, dziennikarka Radia Kraków

Konrad Mastyło – muzyk, pianista związany z Piwnicą pod Baranami, pedagog SCKM
iAST

1. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i RadaDzielnicy I Kraków – Stare Miasto.

2. Celem imprezy jest upowszechnianie poezji twórców związanych z Krakowem orazpolskich piosenek wśród młodzieży, a także promowanie utalentowanych wokalnie młodych

artystów. Ponadto:

– konfrontacja młodych twórców muzyki,

– popularyzacja wśród młodzieży twórczości muzycznej,

– inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku

rodzimej kultury,

– promocja kultury Krakowa.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, średnich
i wyższych z województwa małopolskiego.

4. Warunki udziału w konkursie:

Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory:

a) piosenkę skomponowaną/wykonaną przez krakowskich artystów m.in. takich jakGrzegorz Turnau, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Renata Przemyk, Jan KantyPawluśkiewicz,

b) piosenkę krakowskich artystów do słów poetów związanych z Krakowem (tj. EwaLipska, Wisława Szymborska, Bronisław Maj, Andrzej Bursa, Adam Asnyk, JerzyHarasymowicz, Jan Rostworowski, Lucjan Rydel, Leszek Aleksander Moczulski, Kazimierz

Przerwa-Tetmajer, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Anna Świrszczyńska) lub piosenkę

własnej kompozycji do słów poetów związanych z Krakowem.

5. Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

6. W prezentacji może brać udział tylko 1 wykonawca.

7. Uczestnicy mogą wystąpić:

– solo

– z akompaniamentem własnej sekcji rytmicznej (maksymalnie 3-osobowej, np. piano lub

gitara, bass, drums)

– z akompaniamentem audio w formacie wave lub mp3 –w związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o przesłanie pliku opisanego imieniem i nazwiskiem wraz
z podaniem tytułuutworu na adres e-mail.

8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, pianino cyfrowe Roland, wzmacniacze gitarowe

i basowe, zestaw perkusyjny, mikrofon, odtwarzacz CD i pomoc akustyka.

9. Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres konkurs.scTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz
z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do dnia 8listopada 2020 r.

10. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zostanąpowiadomieni e-mailem, a lista uczestników zostanie umieszczona na stronie internetowej

www.sckm.krakow.pl oraz na Facebooku na profilu Staromiejskiego Centrum KulturyMłodzieży.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalania kolejności wykonawców

w czasie prób i prezentacji konkursowych.

12. Przesłuchania trwają jeden dzień. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi pozakończeniu przesłuchań.

Terminarz:

– 8 listopada 2020 – termin nadsyłania zgłoszeń,

17 listopada 2020, godz. 10.00– przesłuchania konkursowe i omówienia.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu.
Oewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.

14. Oceny prezentowanych utworów dokona Jury powołane przez Organizatora. Ocena Jury

jest werdyktem ostatecznym i niepodważalnym. Jury szczególnie wysoko oceniać będziewłasne kompozycje oraz interpretację.

15. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i dyplomy. Przewiduje się przyznanie trzech

nagród głównych i wyróżnień. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na możliwość nagrania

utworu w studio nagrań SCKM.

16. Postanowienia końcowe: Koszty związane z prezentacją i ubezpieczeniem na czaskonkursu pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje. Impreza ma charakterotwarty, każdy ma prawo uczestniczyć w przesłuchaniach innych uczestników. Organizator

nie przewiduje dodatkowych prób akustycznych dla uczestników konkursu. Laureaci mogą

zostać zaproszeni przez Organizatora do udziału w koncertach odbywających się na terenie

miasta Krakowa w ramach promocji młodych talentów. Organizatorzy zastrzegają sobieprawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i materiałów filmowych oraz dźwiękowychrejestrowanych podczas przeglądu w materiałach reklamowych i publikacjach związanych
zkonkursem oraz działalnością Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Nadesłanie

zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.