"Rabcio"
- teatr z Rabki

ZR5 m

 ZR5

cena 30,- zł

Do nabycia w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Chopina 17 – amfiteatr

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00tel. 18/2676626