"Być księdzem"
Ks. Mieczysław Maliński

ZR5 m

 ZR5

cena 60,- zł

Książka do nabycia w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Chopina 17 – amfiteatr

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00tel. 18/2676626