Dawnej Rabki Czar
2021
Zaczynamy

18 czerwcaWiosna

Dawnej Rabki Czar to impreza przenosząca nas - lata1900-1939. Każdy, bez względu na wiek może wziąć udział. Organizatorem jest Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar, przy współpracy Urzędu Miejskiego Rabki-Zdroju, Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz wielu instytucji, stowarzyszeń, fundacji i szkół. Burmistrz Rabki-Zdroju Pan mgr Leszek Świder objął patronat nad tym wydarzeniem.

>>> Więcej informacji, relacji zdjęć i filmów na profilu facebook stowarzydzenia <<<

Fot. J. Ciepliński