Przemijanie
Wystawa Czesława Jałowieckiego
w Galerii pod Aniołem

28 lipca

DSC 4960

Fot. Jan Ciepliński

 

plakat

 

CJCzesław Jałowiecki urodził się w 1935 r. w Przyszowicach na Górnym Śląsku. W młodości warsztaty rzeźby, głównie w węglu, ukierunkowały jego zainteresowanie sztuką. Kontynuował je w słynnej „Kenarówce” - Liceum Plastycznym w Zakopanem pod okiem samego Kenara. Studiował w poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Rzeźby w pracowniach Jacka Pugeta i Bazylego Wojtowicza. Pracę dyplomową obronił w 1964 r. i powrócił do Zakopanego, gdzie pracował jako instruktor muzyczny i nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym. Z inspiracji Czesława Jałowieckiego w zakopiańskim Młodzieżowym Domu Kultury „Jutrzenka” powstała pierwsza pracownia rzeźbyw drewnie. W 1981 r. artysta został dyrektorem tej placówki. Od 1965 r. czynie uczestniczy w życiu artystycznym, biorąc udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Aktywnie działa w stowarzyszeniu Związek Polskich Artystów Plastyków. W 2012 r. został uhonorowany medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Artysta tworzy prace z kamienia i brązu oraz metalowe kolaże, wykonane w autorskiej technice spawania, palenia i wycinania. Inspiruje go człowiek i jego życie. W swoich dziełach opowiada o świecie, ludzkim losie, symbolice ludzkiej egzystencji. Odnajdziemy w ich także sacrum i metafizykę.