logo               Z A P R O S Z E N I E

Jubileuszowy XXV Gwieżdzisty Zlot Turystyczny Szlakami św.Jana Pawła II w tym roku będzie gościł w Rabce Zdroju. W ponad dwudziestoletniej historii tej cyklicznej imprezy wiele tysięcy uczestników wędrowało szlakami turystycznymi Małopolski pieszo, na rowerze czy w kajaku,   podziwiając piękno tego regionu i przeżywając niezapomniane chwile w duchu filozofii św.Jana Pawła II. Krzewienie wartości duchowych w parze z tradycyjną turystyką nie straciło nic na swojej aktualności i jest przesłaniem które będzie towarzyszyć w dniach 2-4 czerwca 2022 r uczestnikom Zlotu w Rabce Zdroju. W wędrówkach na Turbacz czy Luboń Wielki będą nam towarzyszyć Goście z Ukrainy którzy znaleźli schronienie w tych trudnych dla Nich dniach w naszych domach. Piątkowy Konert Galowy czy też Miejska Gra Terenowa w sobotnie przedpołudnie jest też zaproszeniem dla mieszkańców Rabki Zdroju do dołączenia do wspólnego spędzenia czasu, integracji z uczestnikami Zlotu oraz aktywnego wypoczynku co wyraża hasło tegorocznego Zlotu ,,Mam chrapkę na Rabkę bo tam nie jestem sam”.

Tradycyjne a już zanikające ,,dzień dobry” lub ,,cześć” na szlaku, niech będzie impulsem do uśmiechu i życzliwości…. Czego życzą zapraszający na Zlot organizatorzy TiT Stowarzyszenie im.Adama Barskiego

 

Program dzienny  XXV Gwieżdzistego Zlotu Turystycznego
Szlakami św.Jana Pawła II Rabka Zdrój
,,Mam chrapkę na Rabkę bo tam nie jestem sam”

Czwartek 02.06.2022

- 9 00 – weryfikacja uczestników, organizacja biwaku, rozlokowanie uczestników                           - 11 00 – ,,Lubimy Luboń bo jest Wielki” ---wyjście i wyjazd ekip na trasy zlotu  (  A-trasawymarsz z biwaku,  B-trasa turyści będą przewiezieni do Rabki Zaryte  R-trasa rowerzyści starują z biwaku, spotkanie wszystkich grup przy schronisku na Luboniu Wielkim, wspólna modlitwa przy kapliczce około 14 30, ekipy A i B wracają  wspólną trasą do biwaku, R rowerzyści zjeżdżają trasą do Zarytego i do biwaku)  – 17 00 – posiłek turystyczny na biwaku.                                                                                                 – 18 00 – gry i zabawy (otwarcie wystawy fotograficznej ,,Zlotowe wspominki”, Konkurs karaoke piosenki Turystycznej ,,Pusto w Gorcach” o nagrodę Grzegorza Gieremka, Piotr Gablanowski,,Śpiewogry wędrowca”,  Mini Mistrzostwa Futbolowe ,,Mundial bez Kataru w Rabce  Zdroju” o puchar Burmistrza, Zawody w przeciąganiu liny – o puchar Komandora Barskiego.                                                                                                                                                                    – 22 00 –  cisza nocna-odprawa kierownictwa z opiekunami grup.

Piątek 03.06.2022

- 9 30 – ,,Turbacz w 3 smakach”--- wyjście na trasy grup pieszycych  i start rowerzystów (  A-trasa wymarsz z biwaku, B-trasa turyści będą przewiezieni do Koninek-wyjazd na Tobołów, R-rowerzyści zostaną przewiezieni do Rdzawki pod Pomnik Partyzantów. Spotkanie wszystkich grup pod Ołtarzem Polowym na czole Turbacza, około 13 30 wspólna modlitwa. Ekipy z tras A i B wspólnie schodzą do Koninek skąd zostaną odwiezieni na biwak. R rowerzyści zjeżdżają do Klikuszowej i przez Rdzawkę do Rabki Zdroju ) – 17  00 – posiłek turystyczny na biwaku                                                                                                                                                                                                             - 18 00 – Koncert Galowy XXV Jubileuszowego  Zlotu w Amfiteatrze w Rabce Zdroju, występy zespołów regionalnych,  gość specjalny Aleksander Martinez oraz zespół.                   Wręczenie statuetek ,,Przyjaciel Zlotu”.  Degustacja potraw regionalnych Koła Gospodyń Wiejskich. Finał konkursów i wręczenie nagród.  Pokaz ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej z Rdzawki… i wiele innych atrakcji.– 22 00 –cisza nocna- odprawa kierownictwa z opiekunami grup.

Sobota 04.06.2022

- 9 00 – wyjście - Miejska Gra  Terenowa ,,Mam pociąg do kolei a serce się do Rabki klei”                                                                                                                                                  - 1230 – Msza w kościele św.Magdaleny- 13 00 – posiłek turystyczny i  likwidacja biwaku                                                                                                          - 14 30 – uroczyste zakończenie Zlotu, rozdanie nagród i dyplomów. Przygrywać będzie kapela góralska

 

Regulamin XXV edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego
Szlakami św. Jana Pawła II
,,Mam chrapkę na Rabkę bo tam nie jestem sam”

Gospodarzem Zlotu jest miasto Rabka – Zdrój w dniach 02 – 04 czerwca 2022.

Patronat Honorowy nad Zlotem objął pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz pan Rafał Szmytke  Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Patronat medialny Zlotu TVP 3 oraz Radio Kraków

Organizatorem Zlotu jest:

Tradycja i Turystyka Stowarzyszenie im.Adama Barskiego z Krakowa, Centrum Kultury, Sportu i Promocji  w Rabce–Zdroju , przy współpracy  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kierownictwo Zlotu :

Józef Kaputa - Komandor Zlotu

Bolesław Bara- wice Komandor Zlotu  Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Promocji w Rabce Zdroju

Tadeusz  Walicki -  wice Komandor Zlotu

Ks. Wojciech  Zachradnik – Kapelan Zlotu

Inna Hunko  - specjalista ds. gości ukraińskojęzycznych

Ewa Dziob, Dominika Pękala  –   kierownictwo biura  Zlotu      

Dariusz Kaputa, Konrad Dubel – kierownictwo transportu

Jakub Dubel, Melania Wacławik , Kacper Kordeczka,   - kierownicy  tras                                          Krystyna i Jerzy Czopek -  archiwizacja Zlotu ,videofilmowanie.

Włodzimierz Widurek ,Małgorzata Piętkowska, Katarzyna  Jędrzejczak  - obsługa techniczna Zlotu,

Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy:

 • Propagowanie idei św. Jana Pawła II -miłości,przyjaźni,umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz integracji osób uciekających przed wojną z Ukrainy które znalazły bezpieczne schronienie w Polsce
 • Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej - szczególnie wśród młodzieży wszystkich stopni nauczania oraz licznych rodzin (poprzez zróżnicowanie trudności tras z jednoczesnym zachowaniem wspólnego efektu sprzyjającemu integracji )
 • Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych województwa małopolskiego. (promocja i propagowanie wciąż zbyt mało docenianych rejonu Małopolski tj. Gorców, Beskidu Wyspowego i Rabki Zdroju)

Warunki uczestnictwa:

             Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18- tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich - za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, potwierdzając przyjęcie powyższego warunku własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun dorosły potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (jeden dorosły opiekun na 10 uczestników niepełnoletnich). Turystom pieszym zaleca się buty sportowe t.zw. trekkingowe ,wzmacniające staw skokowy. Turystów rowerowych obowiązuje na trasach znajomość przepisów i przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy. Obowiązkiem jest używanie na trasach zlotu sprzętu ochronnego- szczególnie kasków i kamizelek odblaskowych. 

Uwaga; Drodzy uczestnicy, istnieje możliwość udziału codziennie w innej konkurencji turystycznej ;pieszo lub rowerem podczas Zlotu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Zlotu. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia rowerów .

Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – dokument dostępny na stronie www.zlotjp2.pl/aktualności . Do zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości .40.- zł od osoby dla turystów pieszych i rowerowych. Dla młodzieży szkolnej do 18 lat oraz rodzin z dzieckiem .20.- zł. Rodziny wielodzietne oraz członkowie TiT Stowarzyszenia są zwolnieni z wpisowego (pod warunkiem opłacenia składki rocznej). Kierownictwo zlotu ma prawo zwolnić z opłaty wpisowej w szczególnych przypadkach.  Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu  w dniu jego rozpoczęcia.

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się: - bezpłatne miejsce biwakowe na polu BIWAKOWYM W Rabce-Zdroju wraz z sanitariatami. - posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu). –wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego. - pamiątki Zlotu. - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu  - transport autokarowy (w łatwiejszych wersjach tras), transport sprzętu biwakowego i bagażu oraz asekurację na trasach rowerowych Zlotu – podstawowa opieka zdrowotna -udział w imprezach towarzyszących i konkursach .Liczne upominki i nagrody dla uczestników.

Zakwaterowanie:

              Organizatorzy Zlotu zapewniają bezpłatne miejsca na wyznaczonym polu biwakowym w Rabce – Zdrój.. Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy (namiot, śpiwór, materac, kubek, sztućce itp.). Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych na własny koszt – w uzgodnieniu z właścicielami kwater. Uczestnicy Zlotu będą mieli dostęp do prądu celem przygotowania śniadań(kawa, herbata) oraz ciepłych posiłków.

Obowiązki uczestnika Zlotu:

 • Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego;
 • Przestrzeganie programu dziennego;
 • Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów;
 • Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty”, ,,Regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego”, oraz zasad bezpieczeństwa na trasach;
 • Niesienie pomocy w razie konieczności , innym uczestnikom Zlotu;
 • Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy zarówno na biwaku jak i na trasach Zlotu;
 • Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu i oznakowanych trasach turystycznych;
 • Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00;

Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zespołowej ani indywidualnej. Niemniej jednak przewiduje się wyróżnienia wraz z upominkami dla: - najliczniejszego zespołu; - najweselszego i najaktywniejszego zespołu; - zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej położonej miejscowości od Rabki - Zdrój; - najmłodszego uczestnik w każdej kategorii turystycznej; -  uczestnika o najdłuższym „stażu turystycznym” w poszczególnych kategoriach turystycznych. -   najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie; oraz szereg innych, o których organizatorzy poinformują w dniu rozpoczęcia Zlotu.

Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót.
 • W wypadku stwierdzenia spożywania alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 • Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do miejsca Zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania.
 • Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć;
 • Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas trwania Zlotu.
 • Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji , o których uczestnicy zostaną poinformowani w dniu rozpoczęcia Zlotu.

Program dzienny Zlotu:

Czwartek 02.06.2022  ,,Lubimy Luboń bo jest Wielki”

Godz.9.00 - weryfikacja uczestników organizacja biwaku

Godz.11.00  -  wyjście grupy A i wyjazd autokarem ekipy B  na trasy Zlotu na Luboń Wielki

Godz.17.00 - posiłek turystyczny na biwaku

Godz. 18.00 -‘gry, konkursy i zabawy (Mini Mundial  ,,Katar w Rabce jest bez szans” o Puchar Burmistrza Rabki Zdrój, 

Godz. 22.00 -  odprawa kierownictwa z opiekunami grup,  omówienie programu i tras następnego dnia Zlotu

 

Piątek  03.06.2022  ,,Turbacz w 3 smakach”

Godz.9.00 -  wyjazd autokarów z grupą B do Koninek wyjazd kolejką na Tobołow i dalej na Turbacz, wymarsz grupy A z biwaku na Turbacz przez Maciejową, transport grupy rowerzystów R do Rdzawki skąd przez Stare Wierchy trasa na Turbacz. Spotkanie grup na Turbaczu i krótkie nabożeństwo przy Papieskim Ołtarzu Polowym na czole Turbacza. Grupy A i B schodzą do Koninek skąd transport autokarami na Biwak. Rowerzyści R zjeżdżają do Klikuszowej i przez Rdzawkę do Rabki.

Godz.17.00 - posiłek turystyczny na biwaku.

Godz.18.00 – Program artystyczny i Koncert Galowy z okazji XXV Jubileuszowej edycji Zlotu  w amfiteatrze w Rabce – Zdrój (Zespoły Regionalne, gość specjalny Aleksander Martinez). Wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów uznania dla osób zasłużonych w ponad dwudziestoletniej  historii XXV edycji Zlotu.

Godz.22.00 – odprawa kierownictwa z opiekunami grup, omówienie programu i tras następnego dnia Zlotu

 

Sobota  04.06.2022  ,,Mam pociąg do kolei a serce się do Rabki klei”

Godz. 9.00 - wyjście na trasę Miejskiej Gry Terenowej

Godz. 13.00 – Uroczysta Msza w Kościele św.Magdaleny

Godz. 14.00 - posiłek turystyczny, likwidacja obozowiska.

Godz. 15.00 - uroczyste zakończenie Zlotu ,rozdanie nagród i dyplomów.