DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju: www.centrum-kultury.rabka.pl

Dane teleadresowe instytucji:

Centrum Kultury, Sportu i Promocji

34-700 Rabka-Zdrój,

ul. Chopina 17

tel. 18 2676626; fax: 18 2676626

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa www.centrum-kultury.rabka.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności jakie się pojawiają to: Część z publikowanych zdjęć czy filmów nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 2019-04-26.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-03

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Bolesław Bara

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 18 2676626

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju obejmuje dwa obiekty:.
  • Amfiteatr ul. Chopina 17 obejmuje przyziemie i parter. Dostęp do przyziemia i parteru jest bezpośredni z parkingu bez konieczności pokonywania schodów.

Osoba niepełnosprawna ma bezpośredni dostęp z parkingu lub dojściem dla niepełnosprawnych od bramy głównej amfiteatru.

  • Kino „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8 - budynek jest 1-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu z koniecznością pokonywania schodów.

Na hol kinowy i na główną salę osoba niepełnosprawna może dostać się korzystając z dźwigów osobowych dla niepełnosprawnych.