MOK -2232-2.2019

OGŁOSZENIE

O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

 

  1. Nazwa, adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Kultury ul. Chopina 17 34-700 Rabka-Zdrój

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie ławek drewnianych na terenie amfiteatru przy ul. Chopina

a/ ławka drewniana z oparciem MODEL 1 – 64 sztuki, każda ławka 8 szt. listew o wymiarach 6 cm x 3,5 cm x 180 cm

b/ ławka drewniana bez oparcia MODEL 2 – 28 sztuk, każda ławka 5 szt. listew o wymiarach 6 cm x 3,30 cm x 180 cm

1./ oczyszczenie ze starych powłok malarskich

2./ dwukrotne naniesienie odpowiedniego impregnatu w kolorze wskazanym przez Zamawiającego

UWAGA: w kalkulacji cenowej należy uwzględnić koszt zakupu impregnatu (Drewnochron, Sadolin, Vidaron, Sikenslub równoważny)

c/ wymiana 4 szt. listew o wymiarach 6 cm x 3,50 cm x 180 cm

  1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
  1. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania Umowy do dnia 31 maja 2019 r.

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

Joanna Lelek tel. 182676626

  1. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe; upływa dnia 17.04.2019 r. do godz. 14.00
  1. Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy złożyć w zamkniętej ofercie z napisem: „OFERTA – malowanie ławek na terenie amfiteatru” w siedzibie Zamawiającego.

Rabka-Zdrój, dnia 11.04.2019 r.

 

Do pobrania
ogłoszenie oraz
formularz oferty