J.Kolecki

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

    śp. Jana Koleckiego

niestrudzonego nauczyciela plastyki,
współorganizatora wystawi niezapomnianych wernisaży.

Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach 
Jego uśmiech, wyjątkowa, szlachetna postawa
oraz szacunek do ludzi i sztuki.
 
Łącząc się w modlitwie, składamy najszczersze wyrazy współczucia

                                                                  Rodzinie i Przyjaciołom.

                                                                 Dyrekcja i Pracownicy

                                                                 Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju