Dostępne Kino Śnieżka
- specjalny pokaz
filmu JOHNNY

10 listopada 2022

Śnieżka

Dostępne Kino Śnieżka - specjalny pokaz filmu JOHNNY z Audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.

Fundacja Kinematograf.

Fot. J. Ciepliński

 

 

PLAKAT film Johnny

DOSTĘPNE KINO ŚNIEŻKA

10 listopada o godzinie 19.00 odbędzie się pokaz filmu „JOHNNY” z usługami dostępności. Widzowie niewidomi i słabowidzący mogą skorzystać z audiodeskrypcji przez słuchawki. Dla osób głuchych i słabosłyszących będą wyświetlane napisy rozszerzone.

Osoby niedosłyszące mogą korzystać ze wspomagania, kino posiada stacjonarne pętle indukcyjne przy kasie biletowej i na sali kinowej.

Budynek kina jest dostępny architektonicznie dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Rabczańskie kino od kilku miesięcy rozwija działalność w obszarze zapewniania dostępności. Dzięki organizowaniu pokazów z usługami dostępności filmy mogą oglądać osoby ze szczególnymi potrzebami. Dostępne seanse są dla wszystkich widzów, ponieważ dostosowania nie przeszkadzają osobom niekorzystającym z nich. Natomiast ci, którzy ich potrzebują, mają okazję uczestniczyć w tej formie życia kulturalnego i społecznego, z której byli dotąd wykluczeni.

Kino Śnieżka realizuje dostępne seanse dzięki współpracy z FUNDACJĄ KINEMATOGRAF.

DOSTĘPNE KINO ŚNIEŻKA jest finansowane w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER

 

Filmowe zaproszenie:

https://youtu.be/xiHvhAvgv2s