DOSTĘPME KINO ŚMIEŻKA
specjalny pokaz filmu
"NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI"

27 STYCZNIA

Śubuk

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI” W DOSTĘPNYM KINIE ŚNIEŻKA

Filmowe zaproszenie:

 

27 stycznia o godzinie 16.30 odbędzie się specjalny pokaz filmu „Niebezpieczni dżentelmeni” z usługami dostępności. Widzowie niewidomi i słabowidzący mogą skorzystać z audiodeskrypcji przez słuchawki. Dla osób głuchych i słabosłyszących będą wyświetlane napisy dla niesłyszących.

Osoby niedosłyszące mogą korzystać z pętli indukcyjnych, kino posiada stacjonarne pętle przy kasie biletowej i na sali kinowej.

Budynek kina jest dostępny architektonicznie dla osób z dysfunkcją ruchu, posiada platformy schodowe oraz pochylnię do sali kinowej.

W razie potrzeby, możemy zapewnić transport, po zgłoszeniu do25 stycznia telefon/SMS 609 10 77 88.

 Rabczańskie kino od kilku miesięcy rozwija działalność w obszarze zapewniania dostępności. Dzięki organizowaniu pokazów z usługami dostępności filmy mogą oglądać osoby ze szczególnymi potrzebami. Dostępne seanse są dla wszystkich widzów, ponieważ dostosowania nie przeszkadzają tym, którzy z nich nie korzystają. Natomiast osoby, które ich potrzebują, mają okazję uczestniczyć w tej formie życia kulturalnego i społecznego, z której byli dotąd wykluczeni.

Kino Śnieżka realizuje dostępne pokazy dzięki współpracy z FUNDACJĄ KINEMATOGRAF.

 DOSTĘPNE KINO ŚNIEŻKA jest finansowane w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER realizowanego przez CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI.

 

PLAKAT film SUBUK