IV Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

28 luty

JAN 3369

 

Fot. Jan Ciepliński

 

 

 

 

>>> Regulamin Biegu <<<

>>> KARTA ZGŁOSZENIA <<<

Zbiórka publiczna na pomnik Polaków zmarłych w czasie Wielkiego Głodu
na terenach Związku Sowieckiego w latach 1932-33
w ramach projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Wielki Głód zwany na Wschodzie „hołodomor” (dosłownie: śmierć przez zagłodzenie) był klęską głodu w latach 1932-33 na terenach Związku Sowieckiego (głównie ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) wywołaną polityką wewnętrzną ZSRS. Władze tego państwa wprowadziły kolektywizację rolnictwa oraz bezpłatne oddawanie produktów rolnych na rzecz państwa. Obowiązkowe dostawy przewyższały możliwości produkcyjne wsi, co spowodowało jej drastyczne zubożenie.

Według różnych szacunków klęska głodu pochłonęła od 3 do 6 milionów ludzi, w tym 21 tysięcy Polaków.

Wielki Głód jest dziś symbolem, ale nie jedynym znanym przypadkiem klęski głodu na terenach Związku Sowieckiego. Pierwszą z nich datuje się na 1921 rok, a ostatnią dopiero na 1947. Łącznie w tym czasie śmierć poniosło około 10 milionów osób.

Do chwili obecnej parlamenty 26 państw uznały Wielki Głód za ludobójstwo. Wśród nich znajdują się parlamenty Polski, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii czy Australii.