X sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju

6 majaSesja

      

W piątek 6 maja odbyła się X sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z udziałem Wiceburmistrza Rabki-Zdroju Pani Małgorzaty Gromali, na której podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Młodzieżowej Rady w roku 2021
- uchylenia uchwały powołującej Miejską Komisję Wyborczą
- zmian w Planie Pracy Młodzieżowej Rady na rok 2022
- objęcia honorowym patronatem wystawy rysunków Natalie Art.

- Podczas sesji odbyło się szereg debat, które dotyczyły m. in.:
- sprawozdań z działalności komisji Młodzieżowej Rady w roku 2021
- wyczyszczenia placu pod Grzybkiem.

JAL.

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU NA ROK 2022

 

Lp.

Zadanie

Opis

Czas realizacji

Realizator

1

Sesje Młodzieżowej Rady

Organizowanie sesji Młodzieżowej Rady wedle potrzeb, jednak nie rzadziej                   niż raz na dwa miesiące.

Cały rok

Przewodniczący

2

Promocja Młodzieżowej Rady

Systematyczne aktualizowanie strony internetowej i mediów społecznościowych oraz podejmowanie akcji promocyjnych.

Cały rok

Komisja Kultury, Promocji i Sportu

3

Nawiązywanie współpracy

Podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania współprac z innymi Młodzieżowymi Radami.

Cały rok

Komisja Kultury, Promocji i Sportu

4

Honorowy Patronat

Promowanie, zachęcanie oraz pozyskiwanie organizatorów wydarzeń zainteresowanych możliwością objęcia przez Młodzieżową Radę ich wydarzenia Honorowym Patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Cały rok

Komisja Kultury, Promocji i Sportu

5

Uczestnictwo w gminnych obchodach świąt państwowych

Czynne uczestnictwo delegacji Młodzieżowej Rady w gminnych obchodach świąt państwowych.

Cały rok

Prezydium

6

Rabczańska Polityka Młodzieżowa

Uczestniczenie w procesie tworzenia i wypracowywania polityki młodzieżowej dla gminy Rabka-Zdrój.

Cały rok

Cała Młodzieżowa Rada

7

Spotkanie Młodzieżowej Rady z uczniami szkół

Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z uczniami szkół                        z terenu Gminy Rabka-Zdrój w sprawie

Cały rok

Komisja ds. Samorządów Uczniowskich

8

Podejmowanie działań zmierzających do integracji

Podejmowanie działań zmierzających do integracji szkół z terenu Gminy Rabka-Zdrój.

Cały rok

Komisja ds. Samorządów Uczniowskich

9

Zimowisko na Maciejowej

Udzielenie Honorowego Patronatu, pomoc przy organizacji wydarzenia                      oraz udział w Zimowisku na Maciejowe

Styczeń

Cała Młodzieżowa Rada

10

30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Udzielenie Honorowego Patronatu, pomoc przy organizacji wydarzenia                       oraz udział w 30 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rabce-Zdroju

Styczeń

Cała Młodzieżowa Rada

11

Sprawozdanie z działalności                            za 2021 rok

Sporządzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej                         w Rabce-Zdroju za 2021 rok.

Marzec

Sekretarz

 

 

Fot. J. Ciepliński