Walne Zebranie
i uroczystości 15-lecia
Stowarzyszenia

15 czerwcaRUTW

 

W dniu 15 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miasta odbyło się Walne Zebranie, na którym obecność wszystkich członków SRUTW jest obowiązkowa.
Zebranie połączone z uroczystymi obchodami 15-lecia naszego Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 16.15 (drugi termin godzina 16.30) w sali Obrad Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SRUTW

1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium WZC – przewodniczącego i sekretarza.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2021 – Skarbnik Zofia Chuda.
5. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2021/2022 – prezes Elżbieta Szarawara.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2021/2022 –  przewodnicząca Beata Śliwińska.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał dotyczących przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok akademicki 2021/2022.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania Honorowego Członka SRUTW.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek obchodów 15-lecia SRUTW - 15 czerwca, godz. 17.00.

1. Otwarcie spotkania.
2. Mianowanie Honorowego Członka SRUTW.
3. Prezentacja 15-lecia Stowarzyszenia.
4. Koncert pieśni St. Moniuszki w wykonaniu chóru „Cantabile”.

Po zakończeniu ZW – około godź 17.00 odbędzie się uroczyste zakończenie akademickiego roku 2021/2022 połączone z prezentacją 15 -lecia naszego Stowarzyszenia oraz koncertem uniwersyteckiego chóru ”Cantabile”. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Fot. J. Ciepliński