Podhale dla dzieci

Podpisanie porozumienia

5 września

Umowa

W naszym Amifiteatrze - Porozumienie zostało podpisane 5 września przez burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra, zastępcę Wójta Gminy Nowy Targ Marcina Kolasa, prezesa Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju Witolda Latusek, prezeskę Fundacji PoWer Weronikę Potaczek oraz prezeskę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Monikę Sajkowską Jego sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań na rzecz dzieci, a efektem tej współpracy będzie uruchomienie pierwszego w tym regionie, a szóstego w Polsce, Centrum Pomocy Dzieciom. Centrum będzie oferować nieodpłatną pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem pochodzącym z okolicznych powiatów.  

Centra Pomocy Dzieciom powstają w Polsce od 2018 r. z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Trzy z nich (w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim) prowadzi sama FDDS, a do zakładania kolejnych zachęca aktywne i doświadczone w pracy na rzecz dzieci organizacje w całej Polsce. Już w grudniu tego roku pierwsze Centrum Pomocy Dzieciom na Podhalu zostanie otworzone przez działającą w Rabce-Zdroju Fundację PoWer. 

Wraz z moim zespołem już od 2014 r. wspieramy dzieci doświadczające przemocy i zmagające się z problemami zdrowia psychicznego. Z każdym kolejnym rokiem obserwujemy, że potrzeby są coraz większe. Stąd pomysł, aby rozwinąć się w stronę działalności nieodpłatnej dla podopiecznych, czyli założyć Fundację PoWer, a jednocześnie skorzystać z najlepszych istniejących w Polsce wzorców wspierania dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, jakie realizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w swoich Centrach Pomocy Dzieciom. Jestem przekonana, że dzięki dobrej współpracy zarówno z samorządem i instytucjami lokalnymi, jak i z pozostałymi CPD, nasza oferta pomocowa będzie jeszcze lepsza niż dotychczasmówi Weronika Potaczek, prezeska Fundacji PoWer. 

Bardzo się cieszę, że to właśnie w naszej gminie powstanie pierwsze na Podhalu Centrum Pomocy Dzieciom. Jestem pewien, że doświadczenia i zaangażowanie obu organizacji stojących za tą inicjatywą gwarantują jak największy profesjonalizm.

To ważne porozumienie, bardzo się cieszymy, że takie porozumienie jest podpisane w Rabce Zdroju, mieście Dzieci Świata. Widzimy wielki problem dotyczący braku ośrodków oraz specjalistów psychologów dziecięcych - mówi Leszek Świder burmistrz miasta Rabki Zdroju. 

 

Fot. J. Ciepliński

Więcej zdjęć na stronie Jana C.