Zaproszenie

do Pracowni Młodych

5 września

Pracownia

Zaproszenie do Pracowni Młodych - Serdecznie zapraszamy na wystawę, pokaz i międzynarodowe warsztaty artystyczne do Pracowni! Poniedziałek 5 września, godzina 16:00.

Będzie można pogadać w różnych językach, poznać młodych Francuzów, Portugalczyków, Włochów, Węgrów i Polaków, którzy brali udział w wymianie międzynarodowej "Self-Express" i wymienić się z nimi poglądami na tożsamość i sztukę

Będzie luźno, kreatywnie i wesoło, zapraszamy!

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Feel invited to the exhibition, show and international art workshops in Pracownia! Monday, September 5 at 4:00 p.m.

You will be able to chat in different languages, meet young French, Portuguese, Italians, Hungarians and Poles who took part in the international "Self-Express" youth exchange and... exchange views on identity and art with them

It will be loose, creative and fun, come come!

Co-financed by the European Union.

Щиро запрошуємо на виставку, шоу та міжнародні мистецькі майстерні в Pracownia! Понеділок, 5 вересня о 16:00 год.

Ви зможете поспілкуватися різними мовами, познайомитися з молодими французами, португальцями, італійцями, угорцями та поляками, які взяли участь у міжнародному обміні «Самове вираження», та обмінятися з ними думками про ідентичність та мистецтво

Буде розкуто, креативно та весело, ласкаво просимо!

Співфінансується Європейським Союзом.

 

 

 

 

Fot. J. Ciepliński

Więcej zdjęć na stronie Jana C.