Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Rabczańskiej
zwanej też Gorczańską Panią

10 września

Odpust

W kościele ŚW. Marii Magdaleny Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Rabczańskiej zwanej też Gorczańską Panią jest obchodzona zawsze w drugą sobotę września. Uroczystości odpustowe jak co roku odbyły się w Kościele Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, uroczystą sumę odpustową o godzinie 11:00 sprawował Ks. Rafał Gudwański. Jak zawsze nie zawiodła Orkiestra OSP Rabka-Zdrój która uświetniła przebieg uroczystości!

Fot. J. Ciepliński

Więcej zdjęć na stronie Jana C.