XIV sesja
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

30 grudnia 2022MRM

W piątek 30 grudnia o godzinie 11:15 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyła się XIV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z udziałem Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra, na której podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie: 

- wydania opinii do projektu Polityki Młodzieżowej dla Gminy Rabka-Zdrój;
- przyjęcia planów pracy komisji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023;
- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023;
- w sprawie zmian w Planie Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2022.
Podczas sesji odbyła się debata nad projektem Polityki Młodzieżowej dla Gminy Rabka-Zdrój.

 

 Fot. J. Ciepliński